Skip to content

Quicksort

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
//Quick sort alghoritması ortalama zamanda n(log n)
//de çalışan büyük arrayler için çok iyi sonuçlar
//veren bir sıralama algoritmasıdır.
public static void quicksort(int array[],int left,int right){
  	//Başta verilen left ve right değerlerini geçici olarak 
  	//tutabilmek için l ve r'ye atıyoruz. Aynı zamanda array'
  	//in içinde yer değiştirmeler içinde temp adlı değişkeni
  	//kullanıyoruz.
  	int l = left,r=right,temp;
  	//pivot olarak baştaki elemanı seçiyoruz
  	int pivot = array[left];
  	//partition algorithm
  	//Bu bölümde arrayimizi 2 ye ayırıyoruz
  	//Birinci bölümde pivottan küçük olanları,
  	//ikinci bölümde ise pivottan büyük elemanları
  	//tutuyoruz. 
  	while(r>=l){
  		//l değişkenini pivottan daha büyük bir eleman
  		//karşımıza çıkana kadar artırıyoruz.
  		while(pivot>array[l])
  			l++;
  		//r değişkenini pivottan daha küçük bir eleman
  		//karşımıza çıkana kadar azaltıyoruz.
  		while(pivot<array[r])
  			r--;
  		//Eğer sol tarafta pivottan daha büyük ve sağ
  		//tarafta pivottan daha küçük bir elemanla
  		//karşılaşırsak bunları temp değişkeni 
  		//yardımıyla yer değiştiriyoruz.
  		if(r>=l){
  			temp = array[r];
  			array[r] = array[l];
  			array[l] = temp;
  			//arrayin bir sonraki elamanına 
  			//ulaşabilmek için sol tarafta l'yi 
  			//artırırken r'yi de azaltıyoruz.
  			l++;r--;
  		}
  		//En dıştaki loop sayesinde birinci grupta hep
  		//pivottan küçükleri ikinci grupta da pivottan
  		//hep büyükleri toplamış oluyoruz.
  	}
  	//Eğer l right kadar büyük olmuşsa veya right'tan 
  	//küçükse bu büyük grupta sıralanabilecek sayılar
  	//olabileceğini gösterir. Dolayısıyla 2. grup için
  	//quick sort tekrar çağrılır. 1. grup için se l değiş
  	//keninin solunda kalan kısım kullanılır. Onun için de
  	//aynı şekilde quick sort çağrılır.
  	if(right>=l){
  		quicksort(array,l,right);
  		quicksort(array,left,l-1);
  	}
}

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *