Skip to content

Composite

Bu yazımda size Composite adındaki nesneye dayalı yazılım şablonunu (Object-Oriented Design Pattern) anlatacağım. Bu şablonun genel amacı tekrarlanan(recursive) parçaları(component) genel parçalardan farksız olarak tanımlayabilmektir. Parçaları kullanan sınıfların, parçaların kendi karakterlerini bilmeden parçaları kullanabilmelerini  Composite şablonu ile sağlayabiliyoruz. Aşağıda gördüğümüz tasarımda bir DocumentElement sınıfımız var ve bu sınıftan türeyen 3 tane sınıf var. Section adlı sınıf diğer sınıflardan farklı olarak DocumentElement listesine sahip. Bu şekilde bir tasarımla her bir sınıf, DocumentElement sınıfı olarak tanımlanabilirken aynı zamanda Section sınıfının içerisinde SubSection yani alt kısımlar da oluşturulabilmektedir.

One Comment

  1. John John

    I found it very useful indeed, thanks…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *